BLACKBERRYN BEETA-ALUEEN KÄYTTÖEHDOT JA -MÄÄRÄYKSET

JOTTA ASIAKKAASTA VOI TULLA BLACKBERRYN BETA ZONEN ELI BEETA-ALUEEN JÄSEN JA HÄN PÄÄSEE KÄYTTÄMÄÄN BLACKBERRYN BEETA-ALUESIVUSTOJEN SALASANALLA SUOJATTUJA OSIA (”BEETA-ALUE”) VERKKOSIVUSTOSSA WWW.BLACKBERRY.COM/BETA, JOKA ON TARKOITETTU ”KULUTTAJIEN” OHJELMILLE (”KULUTTAJAOHJELMAT”) NIMETTYJÄ BEETA-OHJELMIA VARTEN, JA VERKKO-OSOITTEESSA HTTPS://WWW.BLACKBERRY.COM/BUSINESSBETA, JOKA ON TARKOITETTU ”VAIN YRITYKSILLE SUUNNATTUJA” OHJELMIA (”YRITYSOHJELMAT”) VARTEN, HÄNEN TÄYTYY TEHDÄ SEURAAVAT: (1) JOS KYSEESSÄ ON YRITYSOHJELMA, REKISTERÖIDÄ BEETA-ALUEEN KÄYTTÄJÄTILI (”KÄYTTÄJÄTILI”) JA SAADA SEN KÄYTTÖOIKEUS; (2) JOS KYSEESSÄ ON KULUTTAJAOHJELMA, OMISTAA VOIMASSA OLEVA BLACKBERRY ID -TUNNUS (”BBID”) JA (3) HYVÄKSYÄ TÄMÄ SOPIMUS.

1. SOPIMUS


A.
Sopimusehdot. Tämänhetkinen BlackBerry Solution -käyttöoikeussopimus (”BBSKOS”) on käyttöoikeussopimus, jonka nojalla RIM tarjoaa RIM-palvelut ja -ohjelmiston BlackBerry Solutionia varten, ja, se koskee näiden käyttöehtojen ja -määräysten mukaisesti muokattuna Beeta-aluetta, mukaan lukien erilaiset Beeta-alueella isännöityjen erilaisten beetaohjelmien (”beetaohjelmat”) alaisuudessa tarjotut beetatuotteet (”beetatuotteet”) ja -palvelut (”beetapalvelut”). Jos asiakas käyttää jo BlackBerry-kännykkää, hänen on täytynyt jo hyväksyä BBSKOS tai sen aikaisempi versio. BBSKOS on luettavissa Beeta-alueella ”Sopimukset”-kohdassa. Jos tämän sopimuksen ja jonkin muun sopimuksen, jonka asiakas on solminut RIMin tai RIMin konserniyhtiön kanssa, välillä on jokin ristiriita, tämä sopimus ohittaa muut sopimukset, mutta vain kyseisen ristiriidan puitteissa ja ainoastaan Beeta-alueen asiayhteydessä.


B. Kuluttajabeetaohjelmat.
Näiden käyttöehtojen ja -määräysten mukaisesti muokattu BBSKOS muodostaa lainvoimaisen sopimuksen (”sopimus”) asiakkaan (”asiakas”) ja Research In Motion Limitedin tai jonkin asiakkaan lainkäyttöalueen omassa BBSKOS-sopimuksessa määritetyn RIMin konserniyhtiön välillä (”RIM”), ja tämä sopimus koskee kuluttajaohjelmia (jotka määritetään jäljempänä) ja asiakkaan kuluttajaohjelmien puitteissa tapahtuvaa Beeta-alueen käyttöä.


C. Yritysbeetaohjelmat.
Jos asiakkaalla on oikeus toimia tämän yrityksen tai muun tahon (”asiakkaan yritys”) puolesta ja RIM hyväksyy asiakkaan suorittaman asiakkaan yrityksen rekisteröitymisen Beeta-alueen käyttöä varten, tämä sopimus on sopimus asiakkaan yrityksen ja RIMin välillä ja koskee ainoastaan RIMin yritysohjelmaksi määrittämää beetaohjelmaa ja asiakkaan yritysohjelmien puitteissa tapahtuvaa Beeta-alueen käyttöä, jolloin ”asiakas” viittaa tässä asiayhteydessä asiakkaan yritykseen. Sekä asiakkaaseen että RIMiin viitataan tässä sopimuksessa ”osapuolena” ja yhteisesti ”osapuolina”.


D.
”Hyväksyn”-kohdan napsauttamisen vaikutus. Kun asiakas napsauttaa jäljempänä ”Hyväksyn”-kohtaa, asiakas myöntää lukeneensa, ymmärtäneensä tämän sopimuksen ja sitoutuvansa sen noudattamiseen. JOS ASIAKAS EI HYVÄKSY TÄTÄ SOPIMUSTA, ASIAKAS EI VOI SUORITTAA KÄYTTÄJÄTILIN REKISTERÖINTIPROSESSIA TAI OSALLISTUA BEETAOHJELMAAN. JOS ASIAKKAALLA ON TÄHÄN SOPIMUKSEEN LIITTYEN JOTAIN KYSYTTÄVÄÄ TAI HUOLENAIHEITA, ASIAKAS VOI LÄHETTÄÄ RIMILLE SÄHKÖPOSTIA OSOITTEESEEN legalinfo@rim.com.


E. Lisäehdot.
Joissain beetaohjelmissa saattaa olla lisäehtoja (”lisäehdot”), jotka voivat täydentää tai muokata tätä sopimusta. Nämä esitetään asiakkaalle, ja asiakkaan on hyväksyttävä lisäehdot, jotta asiakas voi osallistua näihin beetaohjelmiin tai saada tiettyjä näihin beetaohjelmiin kuuluvia beetatuotteita. Kun asiakas on hyväksynyt lisäehdot, ne muodostavat osan tätä sopimusta, mutta vain kyseisiä beetaohjelmia koskien.

 

2. TILIT JA OHJELMAT


A. Beetaohjelmat.
Kun kyseessä on yritysohjelma, asiakkaan saatua käyttäjätilin (jota anotaan täyttämällä verkossa täytettävä rekisteröitymislomake), tai kun kyseessä on kuluttajaohjelma, asiakkaan syötettyä BBID-tunnuksensa (jos asiakkaalla ei ole BBID-tunnusta, sen voi saada napsauttamalla kuluttajaohjelmien sisäänkirjautumissivun linkkiä) ja hyväksyttyä tämän sopimuksen asiakkaasta tulee vastaavasti yritys- tai kuluttajaohjelmien Beeta-alueen jäsen (”jäsen”) ja RIM voi kutsua asiakkaan osallistumaan beetaohjelmiin, joissa asiakas saa oikeuden käyttää beetatuotteita ja niihin liittyviä ohjeita. Beetaohjelmiin pääsee osallistumaan vain kutsusta. Jäsenyyden saaminen ei takaa kaikkien tai minkään tietyn beetaohjelman tai -tuotteen käyttöoikeuden saamista.


B. Kuluttajaohjelmat.
Kuluttajaohjelmissa, joihin asiakas on kutsuttu osallistumaan, ainoastaan asiakas henkilökohtaisesti saa osallistua kuluttajaohjelmaan, eikä asiakas saa valtuuttaa ketään muuta henkilöä osallistumaan kuluttajaohjelmaan (toisin sanoen ”valtuutettuja käyttäjiä” ei ole, kuten kuluttajaohjelmien BBSKOS-sopimuksessa määritetään).


C. Yritysohjelmat.
Yritysohjelmissa, joihin asiakkaan yritys on käyttäjätilin kautta kutsuttu osallistumaan, valtuutetut käyttäjät saavat osallistua vain, jos he ovat asiakkaan yrityksen valtuutettuja käyttäjiä.


3. ALAIKÄISET.
RIMin Beeta-alueella tarjoamia palveluja ei ole tarkoitettu alaikäisten käyttöön. Tämän sopimuksen tarkoituksessa ”alaikäinen” on henkilö, joka ei ole ainakaan (a) täyttänyt 18 vuotta eikä (b) ole täysivaltaisuusiässä soveltuvalla lainkäyttöalueella, jolla Beeta-aluetta käytetään. Jos henkilö on alaikäinen, tämä ei saa rekisteröidä käyttäjätiliä tai muutoin ottaa yhteyttä Beeta-alueeseen tai käyttää sitä.


4. REKISTERÖITYMINEN JA SALASANA.
Asiakkaan hakiessa yritysohjelman käyttäjätiliä asiakkaan on luotava salasana ja asiakkaan sähköpostiosoite toimii asiakkaan käyttäjätunnuksena (”käyttäjätunnus”). Asiakkaan salasana ja käyttäjätunnus yksilöivät asiakkaan yritysohjelmien jäseneksi, ja asiakkaan BBID ja BBID-tunnuksen salasana yksilöivät asiakkaan kuluttajaohjelmien jäseneksi. Jos asiakas ei kirjaudu minkään yhtäjaksoisen kuuden (6) kuukauden jakson aikana Beeta-alueelle, asiakkaan jäsenyys voidaan jäädyttää. Jos asiakkaan jäsenyys on jäädytetty, asiakkaan yrittäessä seuraavan kerran kirjautua sisään asiakasta pyydetään vahvistamaan tai korjaamaan asiakkaan käyttäjätunnus tai BBID ja luomaan uusi salasana. Jos asiakas vaihtaa sähköpostiosoitteensa, asiakkaan on luotava uusi käyttäjätili Beeta-alueelle tai luotava uusi BBID käyttämällä asiakkaan uutta sähköpostiosoitetta, kumpi tuleekin kyseeseen.


5. KESKUSTELUPALSTAN VALVOJAT.
RIM voi käyttää keskustelupalstan valvojia helpottamaan viestintää ja avustamaan asiakasta Beeta-alueen käytössä. Valvojilla on – rajoittamatta RIMin tämän sopimuksen nojalla saamia oikeuksia – oikeus (a) saattaa tämä sopimus täytäntöön; (b) valvoa asiakkaan Beeta-alueen käyttöä; (c) lopettaa asiakkaan Beeta-alueen käyttö; (d) antaa valtuutuksia tai käyttää harkintaansa Beeta-alueen suhteen sekä (e) kerätä, käsitellä, lähettää, käyttää, välittää, esittää, muokata, kieltäytyä lähettämästä tai poistaa mitä tahansa asiakkaan Beeta-alueelle lähettämiä tietoja tai materiaaleja.


6. VASTUUVAPAUTUS.
Asiakkaan BBSKOS-sopimuksen ”Vastuuvapautus/vastuut”-kohdassa määriteltyihin velvoitteisiin ja vastuisiin kuuluvat kaikki vaateet, vahingot, tappiot, kustannukset tai kulut (mukaan lukien muun muassa asianajomaksut ja -kustannukset), jotka ovat aiheutuneet RIM:n vastuusta vapauttamalle osapuolelle kaikkien sellaisten vaateiden, kanteiden, oikeuspäätösten ja kanteen perusteluiden yhteydessä, jotka aiheutuvat asiakkaan beetatuotteiden, -palveluiden, Beeta-alueen tai siihen liittyvien palveluiden käytöstä tai väärinkäytöstä tai liittyvät tällaiseen käyttöön tai väärinkäyttöön, mukaan lukien muun muassa sisältö, jonka asiakas on lähettänyt palvelua käyttämällä, asiakkaan yhteyttä Beeta-alueelle, asiakkaan tämän sopimuksen ehtojen rikkominen tai asiakkaan suorittama jonkin kolmannen osapuolen oikeuksien loukkaus.


7. IRTISANOMINEN.
Huolimatta mistään muusta tämän sopimuksen määräyksestä RIM varaa oikeuden irtisanoa mikä tahansa käyttäjätili, rajoittaa tai evätä pääsy Beeta-alueelle ja/tai osallistuminen johonkin beetaohjelmaan oman harkintansa mukaisesti sekä poistaa kaikki asiakkaan Beeta-alueelle lataama sopimaton sisältö milloin tahansa ilmoittamatta siitä asiakkaalle; jos mahdollista, RIM ryhtyy kuitenkin kaupallisesti järkeviin toimiin toimittaakseen asiakkaalle irtisanomisilmoituksen. Asiakas voi irtisanoa käyttäjätilinsä ja Beeta-alueen käyttöoikeutensa lähettämällä tällaisen irtisanomispyynnön RIMille milloin tahansa.


8. TEKIJÄNOIKEUDET.
Jos asiakas (i) on Caymansaarten asiakas tai käyttää BlackBerry Solutionia Caymansaarilta käsin tai (ii) asuu lainkäyttöalueella, jolla ei ole voimassa olevaa tekijänoikeuslainsäädäntöä, tai (iii) asuu lainkäyttöalueella, jonka voimassa oleva tekijänoikeuslainsäädäntö ei sovellu ohjelmistoihin, asiakas hyväksyy kaikkien muiden asiakkaan lainkäyttöalueella sovellettavien lakien nojalla saamiensa velvoitteiden lisäksi nimenomaisesti, että asiakkaaseen ja asiakkaan BlackBerry Solutionin käyttöön sovelletaan Kanadan tekijänoikeuslakeja.


BBSKOS-sopimuksen ”Ilmoitukset”-kohdassa määritetyn keinon, jolla ilmoitukset lähetetään asiakkaalle, lisäksi tämän sopimuksen mukaiset ilmoitukset voidaan toimittaa lähettämällä ne asiakkaan käyttäjätilille tai lähettämällä ne muutoin Beeta-alueelle.<< Back to all agreements